Kompetenceudvikling
Fordybelsesmodul

Systemisk opmærksomhed i børnehøjde

I foråret 2021 afholder medarbejdere fra Maglegårdsskolen i Gentofte fordybelsesmodulet Systemisk opmærksomhed i børnehøjde. 

Systemisk opmærksomhed i børnehøjde tager sit udgangspunkt i den verden og de komplekse problemstillinger, som vi skal lære eleverne at være og kunne navigere i. Det handler om den store verden, vi lever i, hvor vi med en systemisk tilgang til problemer og deres sammen­hænge med hinanden kan arbejde hen imod mere bæredygtige løsninger. Og det handler om den lille verden i skolen og de fællesskaber, vi indgår i dér, hvor vi med støtte fra de systemiske forståelser kan lære at arbejde bedre sammen og løse konflikter med en større forståelse for egne og andres perspektiver. Og endelig handler det om den egen indre verden, om hvordan vi som individuelle biologiske og psykologiske systemer ankommer og er til stede i fællesskaber og læringsrum.

Til de interesserede: Hør Peter Senge fra MIT, som Maglegårdsskolen har et samarbejde med, sætte ord på begrebet 'systemisk'.

Hvad består fordybelsesmodulet af?

På fordybelsesmodulet om systemisk opmærksomhed i børnehøjde får du inspiration fra kolleger og elever fra Maglegårdsskolen i Gentofte. Her har man i en årrække arbejdet med systemiske tilgange til, hvordan vi helt fra de små klasser kan lære børnene at forstå sig selv og deres verden bedre, så de kan lære at træffe beslutninger, der både er gode for dem selv og bæredygtige for den større sammenhæng, de indgår i. Det gælder både globalt og lokalt, socialt og emotionelt. På modulet kommer vi til at berøre bredden i det systemiske perspektiv på verden og vil dykke ned i konkrete metoder, som vi og vores elever kan have gavn af at bruge i hverdagen.

Systemisk opmærksomhed i børnehøjde er opbygget som tre halve workshopdage, som meget overordnet har følgende overskrifter:

1: Systemisk opmærksomhed i børnehøjde: Hvad er det egentlig, og hvordan kan vi bringe de systemiske perspektiver på verden og det sociale i øjenhøjde med elever i alle aldersklasser?

Hvad vil det sige at arbejde systemisk i en skolehverdag? Hvad er det, vi kan give børnene ved at åbne deres øjne for de systemiske perspektiver? Og hvordan kan vi helt konkret arbejde med metoderne fra den systemiske værktøjskasse?

2: Systemiske værktøjer til løsning af konkrete, lokale eller globale problemer

Hvordan kan vi didaktisere systemiske værktøjer og arbejdsmetoder, så de bliver håndgribelige og tilgængelige for børn fra 1. til 9. klassetrin? Hvordan har børn på Maglegårdsskolen helt konkret arbejdet, og hvad har det tilført deres læring og evne til at forstå og reflektere over problemstillinger?

3: Brug af systemiske forståelser og værktøjer i det sociale og mentale læringsmiljø

Hvordan kan vi bruge systemiske værktøjer og forståelser til at styrke elevernes mentale, sociale og kropslige åbenhed for læring?

Hvem skal tilmeldes?

Fordybelsesmodulet er relevant for både pædagoger, lærere og ledere. 

Erfaringer fra andre fordybelsesmoduler har vist, at deltagerne får mest brugbart med hjem, hvis de deltager sammen med en leder og kolleger, som de arbejder tæt sammen med i hverdagen. Vi anbefaler derfor, at hver skole, så vidt muligt, tilmelder et team og en leder eller som minimum tre medarbejdere.

Tilmelding - Forår 2021


Datoerne for de tre workshops er endnu ikke lagt fast. Vi sender yderligere information og åbner for tilmelding i løbet af efteråret.