Kompetenceudvikling

Ekstern konsulentbistand i fase 2

I løbet af fase 2 af Alle elever skal lære at lære mere (fra august 2017-juni 2021) har alle skoler i 3K mulighed for at ansøge om midler til ekstern konsulentbistand. Formålet er at støtte den enkelte skoles kapacitetsopbygning samt motivation og involvering af medarbejderne ift. praksisforandringer. Der er afsat midler svarende til ca. 4 x 8.000 kr. eller 32.000 til den enkelte skole.

Beskrivelse af praksisforandringer i skolens handleplan

De praksisforandringer, som skolen ønsker at arbejde med og dermed søge konsulentbistand til, skal beskrives i skolens handleplan. Med praksisforandringer menes, at skolen skal styrke kultur og organisering, så der er en understøttelse af det professionelle arbejde og elevernes læring. Det vedrører både indretning af læringsrum, brug af læremidler og anvendelse af voksenressourcer.

Udover at beskrive planen for praksisforandringer i handleplanen, vil der typisk være behov for både udvikling af skolens organisation, tydelighed fra ledelsen og involvering af medarbejdere. Det er en strategisk helt afgørende ledelsesopgave, som ledelsen kan have behov for støtte til at operationalisere både i egen praksis og i den distribuerede ledelse, som finder sted via vejledere og andre ressourcepersoner.

Hvor meget kan man søge og til hvad?

Skolen kan søge om støtte på 4x8.000 kr. eller i alt 32.000 kr. til at dække konsulentbistand og oplæg, der understøtter den enkelte skoles involvering af medarbejdere ift. praksisforandringen.

Sådan søger du konsulentbistand

Hvis I vil søge om midler til ekstern konsulentbistand, skal I kontakte jeres respektive KIC