Kompetenceudvikling


SOLO-taksonomi

Afviklet fra januar-september 2018

I arbejdet med at skabe et fælles sprog om læring på skolen har mange af skolerne allerede kastet sig over taksonomiske redskaber. SOLO-taksonomi repræsenterer et af disse redskaber, og modulet i SOLO-taksonomi skal således understøtte deltagernes forståelse af udgangspunktet for læring. På instruktøruddannelsen i SOLO-taksonomi får deltagerne kompetencer til at differentiere læring og kunne formulere klare læringsmål og succeskriterier til forberedelse, gennemførelse og evaluering af læringsforløb.

Feedback

Afviklet fra september 2018 - april 2019

Feedbackmodulet skal styrke medarbejdernes kompetencer til at give kvalificeret feedback, især i forhold til den enkelte elev. Modulet skal styrke deltagernes kompetencer til at skabe sammenhæng mellem læringsmål, succeskriterier og effektiv feedback, herunder evnen til at give og modtage relevant feedback til og fra eleverne undervejs i læringsforløbene.

Dataanvendelse

Afvikles fra september 2019 - september 2020

Modulet om dataanvendelse skal give medarbejderne stærkere kompetencer til at anvende data meningsfuldt og systematisk i læringsforløb. Data skal her forstås som al data, der giver viden om børns læring og progression. 

PLF rækker ud over planlægning af undervisning, og har et bredere fokus. Det er de voksnes læringsrum med fælles fokus på og ansvar for elevernes læring.  Med til et professionelt lærings fællesskab hører også et fælles sprog, fælles antagelser om hvad der gavner elevernes læreproces, en kultur og kompetencer i at samarbejde vidensinformeret og i at se praksis som et fælles anliggende. Arbejdet med PLF vil derfor også ganske naturligt involvere at arbejde med SOLO taksonomi, feedback og dataanvendelse


Fordybelsesmoduler


Break through

Afvikles fra oktober 2021 - marts 2022

Hvordan holder vi fast i elevernes nysgerrighed? Og hvordan fodrer vi nysgerrigheden, så eleverne kan fordybe sig, bryde igennem og udforske deres interesser?

Breakthrough – på dansk ’bryd igennem’ - er en arbejdsmetode, hvor eleverne fordyber sig i et selvvalgt emne. Fokus er på elevernes interesser og styrker, hvor de opdager og udvikler, hvordan de lærer. Vi arbejder med børns nysgerrighed, glæde og engagement og udgangspunktet er, at alle børn er gode til noget, ikke kun indenfor dansk og matematik – men indenfor alle områder.

Lærer-elev-rollen og det fysiske læringsmiljø

Afvikles fra oktober 2020 - november 2020 og
januar 2021 - marts 2021 

I skoleåret 2020-2021 udbydes det populære fordybelsesmodul lærer-elev-rollen og det fysiske læringsmiljø igen to gange. Ét forløb med start i oktober 2020, og ét med start i januar 2021.

Modulet skal styrke deltagernes kompetencer til at skabe læringsrum, der understøtter forskellige organisations- og arbejdsformer, undervisningsdifferentiering og elevernes aktive deltagelse i læreprocessen.

De nye forløb bliver magen til de allerede afholdte forløb i det indeværende skoleår.