Kompetenceudvikling


SOLO-taksonomi

Afviklet fra januar-september 2018

I arbejdet med at skabe et fælles sprog om læring på skolen har mange af skolerne allerede kastet sig over taksonomiske redskaber. SOLO-taksonomi repræsenterer et af disse redskaber, og modulet i SOLO-taksonomi skal således understøtte deltagernes forståelse af udgangspunktet for læring. På instruktøruddannelsen i SOLO-taksonomi får deltagerne kompetencer til at differentiere læring og kunne formulere klare læringsmål og succeskriterier til forberedelse, gennemførelse og evaluering af læringsforløb.

Feedback

Afvikles fra september 2018-april 2019

Feedbackmodulet skal styrke medarbejdernes kompetencer til at give kvalificeret feedback, især i forhold til den enkelte elev. Modulet skal styrke deltagernes kompetencer til at skabe sammenhæng mellem læringsmål, succeskriterier og effektiv feedback, herunder evnen til at give og modtage relevant feedback til og fra eleverne undervejs i læringsforløbene.

Dataanvendelse

Afvikles fra september 2019

Modulet om dataanvendelse skal give medarbejderne stærkere kompetencer til at anvende data meningsfuldt og systematisk i læringsforløb. Data skal her forstås som al data, der giver viden om børns læring og progression. 

PLF rækker ud over planlægning af undervisning, og har et bredere fokus. Det er de voksnes læringsrum med fælles fokus på og ansvar for elevernes læring.  Med til et professionelt lærings fællesskab hører også et fælles sprog, fælles antagelser om hvad der gavner elevernes læreproces, en kultur og kompetencer i at samarbejde vidensinformeret og i at se praksis som et fælles anliggende. Arbejdet med PLF vil derfor også ganske naturligt involvere at arbejde med SOLO taksonomi, feedback og dataanvendelse


Fordybelsesmoduler

Breakthrough

Afvikles fra september 2019 - marts 2020

Hvordan holder vi fast i elevernes nysgerrighed? Og hvordan fodrer vi nysgerrigheden, så eleverne kan fordybe sig, bryde igennem og udforske deres interesser?

Breakthrough – på dansk ’bryd igennem’ - er en metode at arbejde på, hvor eleverne fordyber sig i et selvvalgt emne. Fokus er på elevernes interesser og styrker, hvor de opdager og udvikler, hvordan de lærer. Vi arbejder med børns nysgerrighed, glæde og engagement og udgangspunktet er, at alle børn er gode til noget, ikke kun indenfor dansk og matematik – men indenfor alle områder.

Lærer-elev rollen og læringsmiljøet

Afvikles fra september 2019 - marts 2020

Til efteråret 2019 udbydes fordybelsesmodulet om lærer-elevrollen og det fysiske læringsmiljø. Modulet skal styrke deltagernes kompetencer til at skabe læringsrum, der understøtter forskellige organisations- og arbejdsformer, undervisningsdifferentiering og elevernes aktive deltagelse i læreprocessen.