Fokusområde

Professionelle læringsfællesskaber

På denne side kan du finde information om, hvordan du kan søge midler til PLF forløb, finde inspiration til arbejdet med PLF 

Hvorfor arbejder vi med professionelle læringsfællesskaber?

Modulet om professionelle læringsfællesskaber skal understøtte skolernes arbejde med at etablere en systematisk praksis for fælles læring og dialog om elevernes læring og progression. Det knytter sig i særlig grad til slutmålet for Inspireret og Passioneret undervisning: ”Vi er nysgerrige og engagerede i en professionel dialog om vores betydning for elevernes progression”.

PLF rækker ud over planlægning af undervisning, og har et bredere fokus. Det er de voksnes læringsrum med fælles fokus på og ansvar for elevernes læring.  Med til et professionelt lærings fællesskab hører også et fælles sprog, fælles antagelser om hvad der gavner elevernes læreproces, en kultur og kompetencer i at samarbejde vidensinformeret og i at se praksis som et fælles anliggende. Arbejdet med PLF vil derfor også ganske naturligt involvere at arbejde med SOLO taksonomi, feedback og dataanvendelse

Ansøg om midler til PLF

Her kan du finde ansøgningsskema og yderligere information, hvis du vil søge midler til et PLF forløb. 

Litteratur

  • EVA har udarbejdet konkrete råd og eksempler på, hvordan man som skole kan få det fulde udbytte af professionelle læringsfællesskaber og forbedre undervisningen og elevernes læringsmuligheder. Du kan hente publikationen her
  • Professionelle læringsfællesskaber - teamsamarbejde og undervisningsudvikling af Thomas R. S. Albrechtsen