Synlig læring

Her kan du finde information om Alle elever skal lære at lære mere og læse mere om baggrunden for Synlig Læring

I kommunerne Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal deltager 36 skoler i et tværkommunalt udviklingsforløb på folkeskoleområdet.

Målet er, at alle børn skal lære at lære mere, og for at realisere målet, får alle lærere, pædagoger og ledere i de tre kommuner et stort kompetenceløft inden for synlig læring, så de kan støtte eleverne i at gøre størst mulige fremskridt i skolen.

Projektbeskrivelse

Her kan du finde projektbeskrivelsen for fase 2.

Hvad er et skoleforløb?

Et skoleforløb kan udformes på flere forskellige måder. Vi har samlet nogle gode råd og eksempler på, hvordan I kan tilrettelægge et skoleforløb.

Tidsplan

Hvornår er det nu, at kompetenceudviklingsmodulet i data afvikles? I tidsplanen kan du orientere dig om aktiviteterne i skoleåret 19/20.


Om synlig læring


Er du interesseret i baggrunden for synlig læring? Vi har samlet en kort introduktion til John Hatties forskning. 

Hvad er synlig læring?

Læs mere om John Hatties forskning.

Litteratur om synlig læring

Vil du vide mere? Så kan du finde mere litteratur om synlig læring her.


Praksismål

Den synligt lærende elev

Eleverne kender deres læringsmål og kan forklare hvor de er, hvor de skal hen, og hvordan de kommer derhen.

Kend din virkning

Vi bruger systematisk indsamlet viden som vigtige udsagn om vores betydning for elevernes progression.

Inspireret og passioneret undervisning

Vi er nysgerrige og engagerede i en professionel dialog om vores betydning for elevernes progression.

Feedback

Vi giver og modtager effektiv feedback på alle niveauer.