For ledelsen

Her kan du finde information og tilbud målrettet ledelsen på skolerne.


Kompetenceudvikling

Få hjælp fra en 3K instruktør

Der står fire dygtige lærere klar til at hjælpe jer igang med SOLO og/eller feedback på skolen. Du kan læse mere om 3K-instruktørerne, og hvordan du får kontakt til dem her. 


Procesplakat

Få en skræddersyet procesplakat

Skovshoved Skole og Nærum Skole har har fået lavet en skræddersyet procesplakat, der illustrerer deres fokusområder i fase 2.
Det kan din skole også få.

Information

Information

Vi har samlet information for skoleåret 21-22 til jer her.

Professionelle læringsfællesskaber

Skolerne har mulighed for at søge midler til PLF-forløb, som de selv tilrettelægger på baggrund af de individuelle handleplaner. Du kan læse mere om rammerne for PLF-forløb og finde ansøgningsskemaet her. 

Skoleforløb

Skoleforløb er kompetenceudvikling på egen skole. De fleste skoler har haft medarbejdere på instruktør-/frontløberuddannelse, og skoleforløb er en måde at brede kompetencerne ud til skolens medarbejder, så det passer ind i skolens øvrige aktiviteter.  Du kan læse mere om skoleforløb her..

Skabeloner og skemaer

Søg midler til skoleforløb

Når I på skolen afholder skoleforløb i SOLO-taksonomi eller feedback, har I mulighed for at søge penge til forløbet.

Projektbeskrivelse

Her kan du hente projektbeskrivelsen for fase 2 eller læse en kortere version.

Støtte til ekstern konsulentbistand

Her kan du læse mere om muligheden for støtte og finde ansøgningsskema.