Kompetenceudvikling
Fordybelsesmodul

Break Through ("Følg din nysgerrighed")

Hvordan holder vi fast i elevernes nysgerrighed? Og hvordan fodrer vi nysgerrigheden, så eleverne kan fordybe sig, bryde igennem og udforske deres interesser?
Fordybelsesmodulet i Break Through giver lærere og pædagoger praksisredskaber til at stilladsere forløb, der gør netop det.

I kølvandet på et succesfuldt forløb i dette skoleår udbydes fordybelsesmodulet i Break Through endnu en gang i efteråret 2020. Indholdet vil være det samme, og det forestås igen af dygtige medarbejdere fra den nu sammenlagte Holte Skole.

Hør Britt og Pergen fra Holte Skole (tidligere Dronninggårdskolen) fortælle om forløbet

Hvad er Break Through?

Break through – på dansk ’bryd igennem’ - er en arbejdsmetode, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt emne. Fokus er på elevernes interesser og styrker, hvor de opdager og udvikler, hvordan de lærer. Vi arbejder med børns nysgerrighed, glæde og engagement og udgangspunktet er, at alle børn er gode til noget, ikke kun indenfor dansk og matematik – men indenfor alle områder.

Lærere og pædagoger er vejledere i forløbene, hvor de primære opgaver er at hjælpe med praktiske ting og støtte eleverne, hvor der er behov. Målet med Break Through er at skabe forløb, hvor eleverne oplever medansvar og bevidsthed om egen læring. Eleverne får glæde, motivation og energi i læringen, når de helt selv kan vælge, hvad de vil arbejde med, og dermed får de mere fokus på selve læringsprocessen. Her vil der være rig mulighed for, at eleverne kan arbejde med fx brugen af læringsstrategier, læringsmål, SOLO-taksonomi, feedback eller læringskløften (The Pit).

Hvad består fordybelsesmodulet af?

Modulet gennemføres som et læringsværksted bygget op som tre værkstedsmoduler af 3-6 timers varighed fordelt over et halvt år med praksisafprøvninger på egen skole i de mellemværender perioder. Det har til formål at give de deltagende lærere og pædagoger redskaber til at opbygge deres egne break through-forløb og afprøve dem i egen praksis. 

Hvem skal tilmeldes?

Læringsværkstederne vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg, erfaringsudveksling og arbejde i eget skoleteam. Derfor bør hver skole tilmelde mindst 2-3 medarbejdere, men erfaringer fra seneste forløb viste, at deltagerne fik størst udbytte ved at deltage som team sammen med en leder. Det er vigtigt, at forløbet ses som optakt til en mere omfattende udbredelse af en praksis, der bygger på Breakthroughs principper på skolen. Det må derfor anbefales af modulet også er ledelsesforankret.

Fordybelsesmodulet afholdes af lærere eller pædagoger fra skoler i 3K, som har erfaring med at arbejde med Break Through. Læringsværkstederne trækker på inspiration fra Stonefields School i New Zealand, 21st century skills og allerede igangværende projekter i de tre kommuner.

Efterår 2021


De tre workshops afholdes følgende dage:

  • 02/11-21    kl. 9-15
  • 18/01-22    kl. 8.30-12 
  • 17/03-22    kl. 8.30-12 

Alle tre kursusgange afholdes her:
Kulturcenter Mariehøj
Lokale: Per Kirkeby
Øverødvej 246 B, 2840 Holte