Skoleåret 2021-2022

Aktiviteter og tidsplan

Efterår 2021

Fordybelsesmodul

Rum og relationer

Skoleforsker Louise Klinge og Lene Jensby Lange fra Autens står for en ny, virtuel version af fordybelsesmodulet, vi tidligere kaldte Lærer-elev-rollen og det fysiske læringsmiljø. Den nye version udforsker stadig krydsfeltet imellem rum og relationer for at skabe nye læringsrum, -muligheder og –relationer, men nu foregår hele undervisningen på Google Meet, hvilket betyder at deltagerne bliver på egen skole under hele forløbet.

I hører mere angående fremgangsmåde, når vi nærmer os

Datoer:

 • 26/10-21      kl. 14-16 
 • 03/11-21      kl. 14-16 
 • 18/11-21      Sparringsmøder
  Møde 1:        kl. 12.15-13.15
  Møde 2:        kl. 13.30-14.30
  Møde 3:        kl. 14.45-15.45
  Møde 4:        kl. 16.00-17.00
 • 30/11-21      kl. 14.30-16
 • 16/12-21      kl. 14.30-16 

Hvert team deltager kun på ét sparringsmøde d. 18/11. Det får I nærmere besked om.

Skulle I have spørgsmål, kan projektkoordinator Simon Haslund Schmidt kontaktes på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 23 99 72 00

Fordybelsesmodul

Break Through

Afdelingsleder Britt Jønstrup og pædagog Pergen Akrawi fra Holte Skole står i efteråret for endnu et forløb i Break Through - også kaldet "følg din nysgerrighed". Her får kursusdeltagerne konkrete redskaber til at igangsætte og understøtte læringsforløb, hvor eleverne følger og arbejder med egen nysgerrighed og selvvalgte projekter. 

Målet med forløbet er, at kursusdeltagerne kommer i gang med forløb på egen skole. Tovholderne fra Holte Skole vil indlede med oplæg og fortælle om egne erfaringer med henblik på at inspirere til og støtte deltagernes udvikling af egen praksis. Et væsentligt element på kursusgangene vil derfor være faciliterede drøftelser og fælles læring med udgangspunkt i de erfaringer, deltagerne selv gør sig undervejs.

Forløbet er identisk med det tidligere forløb.

Datoer:

 • 02/11-21    kl. 9-15
 • 18/01-22    kl. 8.30-12 
 • 17/03-22    kl. 8.30-12 

Alle tre kursusgange afholdes her:
Kulturcenter Mariehøj
Lokale: Per Kirkeby
Øverødvej 246 B, 2840 Holte

Tryk på 'læs mere' for mere information og hør Britt og Pergen fortælle om forløbet. 

Fordybelsesmodul

Læringsstrategier

Deltagerne lærer, hvordan de kan stilladsere elevernes tilegnelse af metoder til at komme gennem læringsudfordringen (the pit), og hvordan de kan understøtte, at eleverne får kompetencerne til selv at regulere deres læreprocesser. Der vil blive arbejdet med helt konkrete arbejdsmetoder og studieteknikker og med elevernes motivation og forståelse af sig selv og egne muligheder i læringsprocessen.

Dorthe Geisnæs fra Professionshøjskolen UCN i Aalborg står for fordybelsesmodulet, der både bygger på tilegnelse af teori og konkrete praksisafprøvninger hjemme på skolen.

Datoer for afholdelse:

 • 22/09-21      kl. 9-15         
 • 12/01-22      kl. 12-15.30   
 • 09/02-22      kl. 12-15.30

Alle tre kursusgange afholdes her:
Søholmskolen (afdeling Bistrup)
Lokale: Festsalen
Nordvanggårdsvej 17, 3460 Birkerød

Arrangement

Workshop for nye medarbejdere

Workshoppen blev afholdt:

 • 15. november kl. 12.30-16
  Gladsaxe Stadion, Knud Lundberg Lounge (1. sal)
  Gladsaxevej 200, 2860 Søborg

Vi forsøger så vidt muligt at have samme program som sidste års aflyste arrangement. Der vil derfor stadig være fokus på praksisfortællinger, konkrete praksisredskaber og introduktioner til grundelementerne i udviklingsforløbet.

Deltagerne får det største udbytte af workshoppen, hvis de møder op med mere systematiserede indtryk og observationer fra egen skole. Derfor sender vi også i god tid forslag til observationer, man kan foretage, og spørgsmål, man kan stille kolleger som del af forberedelsen inden workshoppen.

Da workshoppen ikke blev afholdt i 19-20 og 20-21, er denne workshop også for medarbejdere ansat i disse år.

Ledelse

Lærerige samtaler

I efteråret 2021 starter yderligere otte skoler et forløb i lærerige samtaler. Sidste års pilotforløb havde deltagelse af seks skoler, skolecheferne og udvalgte forvaltningskonsulenter.

Det er et praksisnært udviklingsforløb, hvor lederne med udgangspunkt i egen praksis træner deres kompetencer til at gennemføre lærerige samtaler med medarbejdere. Forløbet indebærer få fælles kursusaktiviteter, men hovedvægten er på sparring og træning i praksis i eget ledelsesteam og på egen skole.

Selvstændig ledelseskonsulent Malene Ringvad og Chefkonsulent hos Komponent Per Møller Janniche står for forløbet.

De resterende skoler i kommunerne får senere mulighed for at deltage i et forløb.

Vi opfordrer til, at skoleledelserne allerede nu overvejer - eventuelt sammen med skolens KIC og/eller skolechef - hvornår det ville passe at påbegynde forløbet, og hvilket samtalefokus de kunne tænke sig.

Hvordan søger vi 3K-midler?

Generelt

I udgangspunktet kan skolerne søge midler til tre typer forløb.

Rammerne er dog brede, så hvis I har et ønske om et specifikt forløb, I har svært ved at placere i en af de tre kasser, hjælper projektleder jeres respektive KIC (Morten, Annette og Carsten) gerne med at tilpasse og udarbejde en ansøgning. 

Skoleforløb

Et skoleforløb varetages af skolens egne instruktører med henblik på kompetenceudvikling hos kollegerne inden for SOLO-taksonomi, feedback eller dataanvendelse.

Skolen har mulighed for at få kompensation for den tid, instruktørerne bruger på at forberede og afholde skoleforløbet.

Herudover er der også mulighed for at modtage støtte og sparring fra en 3K-instruktør i forbindelse med skoleforløbet. Læs mere om det her.

Professionelle lærings-fællesskaber

Hvordan PLF-forløbet skal se ud, er op til skolen selv at tilrettelægge i samarbejde med en selvvalgt leverandør. Forløbet kan både være for udvalgte grupper (fx team på mellemtrinnet, udvalgte fagteams el. lign.) eller for alle medarbejdere.

Tilskuddet til skolen er afhængig af forløbets omfang og skolens størrelse. Gennemsnitligt er der tale om 60-70.000 kr. til den enkelte skole.

Ekstern konsulentbistand

Hver skole har mulighed for at søge 32.000 kr. (det dobbelte for Rudersdals sammenlagte skoler) til bistand fra en selvvalgt ekstern konsulent.

Rammerne for brugen af midlerne er brede. Der er således eksempler på, at nogle skoler har brugt midlerne til at formodne planlagte PLF-forløb, understøtte ledelsens arbejde med at implementere metoder og mind-set, og til at hyre konsulenter bag et fordybelsmodul til at give et intensivt kursus for alle skolens medarbejdere.