Inspiration

Gladsaxe Skoles handleplan - som en video!

Gladsaxe Skoles handleplan 2018/2019

På Gladsaxe Skole har de lavet en handleplan for læring og udvikling på skolen. 
Handleplanen har tre fokusområder: ”Feedback,”, ”Kend din virkning” og ”Solotaksonomien”.
Hvert fokusområde har en række tiltag, som de vurderer, der skal til for at bygge videre på den udvikling, de allerede har sat i gang.
Plakaten nedenfor og videoen giver et indblik i handleplanen.

I dette skoleår arbejder Gladsaxe Skole ved hjælp af handleplanen og skolens nye organisationsstruktur med følgende gennemgående mål:

  • Eleverne skal blive dygtigere til læsning og matematik 

  • Fokus på kerneopgaven

Find link til videoen og plakaten nedenfor.

Se videoen her

Du kan se videoen på Gladsaxe Skoles hjemmeside. 

Grafisk handleplan

Her kan du se den grafiske udgave af Gladsaxe Skoles handleplan.