Læring i overhalingsbanen

I 6.A på Dyssegårdsskolen i Gentofte Kommune har eleverne ved hjælp af en simpel racerbane fået større fokus på deres læringsmål og vejen dertil.

Synlig læring handler blandt andet om, at eleverne kender deres læringsmål og hele tiden ved, hvad deres næste skridt er på vej mod målet. Synlig læring giver desuden ideelle muligheder for at arbejde med differentieret undervisning, hvor undervisningen tilpasses elevernes forskellige niveauer.

Det har Mads Kofod, som er matematiklærer i 6.A, benyttet sig af. Han har udarbejdet et redskab, der giver alle elever, uanset fagligt niveau, en oplevelse af at komme i mål. Eleverne vælger selv sværhedsgrad ud fra deres faglige niveau, og alle bliver på den måde tilpas udfordret.

Tre veje til målet

Der er tale om en racerbane, der hænger på væggen i 6.A's klasselokale. Den har tre veje af forskellig længde og med indlagte stoppesteder undervejs. Den længste har otte stop, den mellemste seks og den korteste fire.

Vejene mødes for enden af racerbanen og munder ud i forløbets overordnede læringsmål. Hvert stoppested indeholder et spørgsmål/tegn på læring, som eleverne skal kunne svare på, før de kan køre videre. Hvis et spørgsmål volder problemer, kan de køre på værksted og få hjælp af enten deres lærer eller en klassekammerat.

- Det er jo smart, for man kan jo altid se, hvem der har den bil, der ligger foran én, og så spørge ham om hjælp, siger Lauritz, der går i 6.A.

Større opmærksomhed på læringsmål

Mads Kofod har blandt andet brugt banen i et forløb om ligninger og funktioner, og igen i et forløb om omregning mellem brøker, decimaltal og procenter. Han ser kun ganske få elever, der vurderer sig selv uhensigtsmæssigt i forhold til vejenes sværhedsgrad.

- Jeg har enkelte elever, som diskret har skiftet rute eller bakket en omgang, og det er en fornøjelse at se, at mange faktisk sætter ambitionsniveauet en tak op og klør på, selvom det er svært. Det vigtigste er, at alle vælger en vej, hvor de lærer noget nyt og stadig når i mål, siger Mads Kofod, der er både glad og stolt af sine elevers opmærksomhed på tegn på læring og stadig stigende kendskab til arbejdet med synlige læringsmål.

Næste gang vælger jeg en sværere vej

Racerbanen hjælper børnene til selvevaluering og selvrefleksion. De vælger, hvilken vej de skal følge ud fra ruternes delmål (stoppesteder), og Lauritz kan godt lide, at han selv må bestemme, hvornår han er klar til at køre videre til næste stoppested. Sofie er enig:

- Det er rart, at jeg hele tiden kan se, hvor jeg er nået til, jeg ser bare på stoppestedet, og så ved jeg, hvad jeg skal lave, siger Sofie og fortsætter:

- Når der ikke er flere stoppesteder tilbage, jamen, så er man jo i mål. Så har man lært det, man skulle, og næste gang tror jeg, at jeg vælger en lidt længere vej.