18.02.20

Agentrunder som evalueringsværktøj


SØBORG: På Søborg Skole bruger ledelsen og skolens SL-team agentrunder til at følge op på skoleplanen. Men hvad er gevinsterne, og hvordan bliver det modtaget af elever og medarbejdere? En dag i december fik jeg lov til at komme med på en af de ugentlige runder.


Af Simon Haslund Schmidt
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

I sommeren 2018 havde Søborg Skole arbejdet intenst med at udvikle en ny skoleplan og en række indsatser, de ønskede at sætte i gang. Men de savnede samtidig et konkret redskab til at vurdere, om indsatserne fik liv længere ude i organisationen. Og dermed også, om de ville have en positiv effekt på elevernes læring og trivsel.

Derfor besluttede skoleleder Johan Rønne og resten af ledelsen at indføre agentrunder til at følge op på virkningerne af de forskellige indsatser. Agentrunderne er inspireret af de såkaldte ’learning walks’ og gennemføres af et agentteam, der er en blanding af ledere, LIC’er og andre medarbejdere fra skolens SL-team. Fremgangsmåden er, at agenterne går i dialog med elever i undervisningen, hvor de spørger dem om temaer knyttet til de fælles indsatser i skoleplanen.

Målet med agentrunderne er at komme tættere på praksis, høre elevstemmen og dermed bedre kunne vurdere effekterne af de fælles indsatser. Søborg Skole har med stor vedholdenhed gennemført agentrunder hver uge siden 2018, og erfaringerne har været så positive, at de planlægger at fortsætte længe endnu.

Agentrunder på Søborg Skole

 • Agentteamet består af ca. ti agenter. Det er en blanding af ledere, LIC'er og andre medarbejdere fra skolens SL-team.
 • Agentrunden gennemføres hver tirsdag kl. 8.00 og varer i alt omkring 45 minutter 
 • Agenterne går rundt i par og taler med tilfældigt udvalgte elever fra en eller flere klasser
 • Temaerne for agentrunderne afgøres af skoleplanen. Det enkelte tema undersøges over en periode på nogle måneder
 • Agentteamet samles til sidst for at diskutere dagens oplevelser og notere det vigtigste på en Padlet, som alle medarbejdere har adgang til
 • Agentrunder - eller 'learning walks' - praktiseres i forskellige afskygninger på skoler i hele verden. Se eksempelvis denne film fra Australien.

Agentteamet planlægger dagens runde

Det vigtigste fra samtalerne med eleverne noteres på en Padlet

Tirsdag kl. 08.00

Agentteamet samler sig på skoleleder Johan Rønnes kontor for at aftale de sidste detaljer for dagens agentrunde. I dag er fokusområdet PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil), som skolen har arbejdet med i en årrække og nu har valgt at genbesøge. Kort fortalt handler PALS om at sætte rammen for en positiv læringskultur, hvor elever præsenteres for klare forventninger og roses for at leve op til dem.

Målet for runden er at undersøge, om den fornyede indsats har haft effekt ved at høre, hvordan eleverne taler om forventninger, motivation og feedback. Til det formål formulerer agenterne i fællesskab en række spørgsmål, som de hver især kan tilpasse til den enkelte samtale.

Jeg får lov til at følge Louise Bolmgren og Pernille Olsen, der i dag skal snakke med elever fra 0.B og 1.B. Både Louise og Pernille har deres daglige gang et andet sted på skolen, da det kan være udfordrende både at have lærer- og agentkasketten på. Hvis eleverne kender den pågældende agent særligt godt fra den daglige undervisning, kan de have svært ved at abstrahere fra dagligdagsspørgsmål som "hvornår skal vi aflevere opgave næste gang?" Derfor tilstræber skolen at sende agenter ud til klasser, hvor eleverne ikke har et særligt forhold til dem. 

Systematik skaber ro og tryghed

Louise og Pernille åbner forsigtigt døren til 0.B. Læreren er ved at fortælle en historie, mens eleverne lytter. De ænser knapt vores afbrydelse af undervisningen. Den pågældende lærer er helt med på, hvad der foregår, og sammen med agenterne udvælger hun to elever. Det tager under tyve sekunder.

Situationen er typisk på Søborg Skole. Klasserne er vant til at få besøg, så agenternes tilstedeværelse skaber intet postyr.

Louise, Pernille og de to elever sætter sig ved et bord ude på gangen. Agenterne spørger roligt og imødekommende, om eleverne har lyst til at svare på nogle spørgsmål. Det er spændende, så det vil de gerne. Der er ingen tegn på utryghed.

- Kender I feedback?

De to elever kigger hurtigt på hinanden, før den ene selvsikkert svarer.

- Ja! Det betyder, at hvis man har fået noget massage af en anden, så siger man, at det godt kunne være lidt hårdere.

Samtalen fortsætter i fem-ti minutter, hvor Louise og Pernille på forskellige måder spørger ind til PALS. De skriver det vigtigste ned.

Fordele

 • Agentrunder gør det muligt for ledelsen at følge op på og forankre indsatserne i skoleplanen
   
 • Agentrunder giver ledelsen et indblik i virkeligheden ude i klasserummene og giver dem en anledning til at komme i direkte dialog med eleverne om lærings- og trivselsrelaterede temaer

 • Medarbejderne bliver meddesignere. De ved, hvornår agenterne kommer forbi, og hvad de gerne vil høre om. Det skaber en sammenhæng i hele organisationen, at medarbejderne ved, hvor ledelsens interesse ligger

 • Gentagne besøg medfører, at lærere og elever lettere forstår formålet, bliver fortrolige med fremgangsmåden og bliver mindre forstyrret af afbrydelser i undervisningen

Udfordringer

 • Designet skal være så simpelt, at alle ved, hvad det handler om

 • Medarbejderne kan blive bekymrede for, om der er tale om kontrol af deres arbejde

 • Medarbejderne kan komme til at forvente feedback på deres praksis

 • Medarbejderne kan i starten stoppe undervisningen for at fortælle agenterne, hvad eleverne arbejder med

 • Dobbeltrollen som lærer og agent kan være en udfordring for både eleverne og læreren. Det kan løses ved, at pågældende agent kun besøger klasser, hvor vedkommende ikke har undervisning

Udfordringer er der nok af... men fordelene opvejer dem

Som Johan Rønne forklarer, er det er nemt at stirre sig blind på potentielle faldgruber, når ledelsen skal bevæge sig ud i praksisrummene for at indsamle data.

På overfladen kan det let fremstå som en kontrol af lærernes faglighed og evner til at styre et klasselokale med 28 elever. Men kontrol er på ingen måde formålet med runderne. Det hænder endda, at agenterne glemmer, hvilke medarbejdere de har besøgt, fordi fokus udelukkende er på elevstemmen.

Alligevel var flere medarbejdere i starten i tvivl om formålet med runderne. Det medførte, at enkelte lærere lagde planer for, hvordan undervisningen skulle se ud, hvis agenterne kom forbi, nogle lærere stoppede undervisningen for at forklare, hvad eleverne arbejdede med, mens andre blev skuffede over ikke at modtage feedback på deres praksis på baggrund af besøgene. Systematikken i de gentagne besøg har sidenhen hjulpet til en fælles forståelse af, at formålet med runderne er at høre elevstemmen.

Selvom systematikken er en af styrkerne ved Søborg Skoles metode, skaber den paradoksalt nok også en udfordring. Runderne gennemføres altid på samme tidspunkt tirsdag morgen, hvilket letter planlægningen. Samtidig sikrer de gentagne besøg på det samme tidspunkt en genkendelighed, der gør det lettere for lærere og elever at arbejde uforstyrret videre.

Men det faste tidspunkt tirsdag morgen betyder også, at det kan være en udfordring at komme rundt om alle elever og klasser, for nogle elever har ikke undervisning på skolen på det tidspunkt. Derfor er det vigtigt at finde en metode, så man undgår, at det altid er de samme klasser, der får besøg af agenterne. 

Dertil kommer udfordringen med at stille de rigtige spørgsmål på den rigtige måde.

Tålmodighed er en dyd

Louise og Pernille bevæger sig videre til 1.B. De benytter samme fremgangsmåde som sidst, og de finder igen let to elever, der har lyst til at snakke. 

Men denne gang er det lidt sværere at trække informationen ud af eleverne. Agenterne omformulerer flere gange et spørgsmål om forventninger, inden den ene elev stille siger:

- Jeg ved ikke helt, hvad 'forventninger' betyder.

Agenterne er tydeligt overraskede over svaret men samtidig taknemmelige for ærligheden. De tager sig herefter tiden til at udfolde formålet med samtalen og får til sidst i fællesskab med den anden elev forklaret, hvad der menes med 'forventninger'. 

Elever er forskellige og forstår ikke nødvendigvis på den samme måde. Derfor er det vigtigt at være tålmodig i sin spørgeteknik og øve sig i at kunne stille spørgsmålene på alternative måder. Dette var især en udfordring i starten af forløbet. Johan Rønne, der selv overværede ovenstående samtale, roser agenterne for den udvikling, de har gennemgået.

- Vi var tidligere mere utålmodige i vores spørgeteknik. Det handler om, hvordan man får intoneret, hvordan får man de her børn til at turde gå med ud, og hvordan man er smilende. Det virker umiddelbart banalt, men det er faktisk en rigtig svær genre at hive nogen ud og forsøge at trække deres sprog ud om læring og trivsel. Det har vi øvet os i.

- Eleven her stopper selv op så fint og siger ”jeg forstår ikke, hvad forventninger betyder”. Og det roser de jo helt vildt. I stedet for bare at gå væk fra emnet, så forbliver de tålmodige i forhold til at få det foldet ud og få en samtale i gang.

Afslutning og digitalisering

Agentrunden afsluttes med, at agenterne mødes på Johans kontor til en kort refleksion over dagens dataindsamling. Her deles de gode historier, mens noterne bliver uploadet på en Padlet - en slags digital opslagstavle - som alle medarbejdere efterfølgende har adgang til. Det samlede forløb tager i alt en lille times tid.

Johan Rønne er klar i mælet, når han skal svare på, hvad der skal til for at gøre agentrunderne til en succes.

- Det handler først og fremmest om mod. At der er nogen, der tør insistere. Det handler om at turde invitere nogen med til at kigge på det og være kontinuerlig omkring det, så medarbejderne på et tidspunkt vænner sig til, at sådan er det. Det er noget, vi gør! Og jeg tror egentligt også, at medarbejderne synes, at det er meget fedt, at vi er nysgerrige på de indsatser, de har i gang.

Padlet. Tryk på billedet for at læse mere.

Tre gode råd

 • 1:

  Formålet skal være tydeligt for enhver
  Det skaber forvirring og frustration, hvis ikke alle medarbejdere forstår meningen med runderne. På Søborg Skole har det fx været vigtigt at tydeliggøre, at runderne ikke skal give feedback til lærerne men snarere tage temperaturen på de fælles udviklingstiltag, som skolen sætter i gang. Gentagen praksis hjælper alle til at forstå formålet.

 • 2:

  Øvelse gør mester
  Det kræver praktisk erfaring at kunne stille de rigtige spørgsmål. Derfor er agenterne nødt til at øve sig. Faglig sparring med kollegaer og konkret afprøvning i praksis har vist sig særligt effektivt. 

 • 3:

  Spring ud i det... men hold det simpelt!
  Kom ud af mødelokalet og vær insisterende. Noget vil gå galt, og nogle vil blive nervøse, men vedholdenhed og gentagelser er den eneste måde til at implementere en ny praksis. Undgå at komplicere processen unødigt ved at forvente dybdegående svar fra eleverne eller ved at filme samtalerne. Resultaterne kommer med øget erfaring.