14.01.2020

Fire gode råd til systematisk feedback

Matematik- og biologilærer David Pilmark kommer her med sine fire bedste råd til at implementere systematisk feedback i undervisningen.

Har I brug for hjælp til systematisk feedback på din skole?
David er 3k-instruktør og deler gerne ud af sine erfaringer med systematisk feedback. Har I en specifik udfordring, som I gerne vil have hjælp til, giver han også gerne sit bud på, hvordan den kan løses. Det samme gør vores andre instruktører i SOLO og feedback. Læs mere her.

1: ”Brug tid på det, der giver mening for dig”

Det er lettere at udvikle en eksisterende praksis frem for at starte en helt ny. Derfor vil det være en fordel at fokusere på at systematisere den meningsfyldte feedback, du allerede giver.

David brugte i matematik allerede meget tid på at give feedback på færdighedsprøver. Derfor besluttede han sig for systematisk at holde elevsamtaler i undervisningen med udgangspunkt i de rettede prøver. Samtalerne giver ham et indblik i, hvor den enkelte elev har udfordringer, og hvilken indsats der skal til for at løse dem.

I praksis betyder det, at David snakker med eleverne én efter én, mens de resterende arbejder selvstændigt eller i grupper med nogle uddelte opgaver.


3: ”Sørg for at digitalisere”

Ved at gemme feedbacken på digitale platforme som MinUddannelse, Meebook eller Skoleportalen sikrer du dig, at den ikke bliver væk. Det bliver også lettere at danne sig et overblik over, hvem der har fået feedback, og hvem der mangler. Derudover ved eleverne altid, hvor de kan finde den.

Andre digitale programmer som Excel kan også give læreren mulighed for at samle og sammenligne feedback. 

2: ”Små, simple løsninger kan være meget brugbare”

Mange lærere har store ambitioner på både elevernes og egne vegne. Derfor bliver det let et uoverskueligt projekt, der til sidst bliver opgivet.

Ved at starte i det simple og langsomt kravle op ad 'kompleksitetsstigen', bliver det lettere for både elever og lærer at se den umiddelbare gevinst ved den systematiske feedback.

David har gode erfaringer med at skrive en enkelt linje til eleven i MinUddannelse eller uddele Post-its med gode råd til, hvad eleven skal fokusere på fremadrettet. Det er ikke tidskrævende og giver eleven en ramme og en umiddelbar forståelse af, hvilke udviklingsområder læreren ønsker at fokusere på.


4: ”Lad være med at tro, at det bliver perfekt fra start”

Det gør det ikke, men det er også okay!

Ansatte i folkeskolen har mange forskellige opgaver, og kombineret med fx ferier, projektarbejde eller sygdom, er det udfordrende at sikre uforstyrret og systematisk feedback i undervisningen.

Derfor er det vigtigt ikke at miste modet, hvis det for nogen kun lykkedes delvist. Succes bliver ikke kun målt på slutresultatet, og selv lidt feedback er bedre end ingen.