Kompetenceudvikling

Præcisering af skoleforløb

Hvad er et skoleforløb?

Skoleforløbet tilrettelægges og varetages af skolens egne instruktører, som har været på kursus, og der er mulighed for at få hjælp fra en 3K instruktør.

Skoleforløb kan som kompetenceudvikling sammenlignes med kursusforløb, der foregår ude af huset. De foregår blot på skolen og med et meget praksisnært fokus. Derfor er det også vigtigt, at skolen afsætter det samme antal timer, til de medarbejdere der deltager i skoleforløbet, som hvis de skulle på kursus et andet sted. Det er beregnet, at de medarbejdere, der deltager i skoleforløb får afsat minimum 10 timer til at modtage egentlig undervisning, vejledning, sparring e.l. Herudover må påregnes tid i teamsamarbejdet eller den fælles forberedelse til at øve sig og omsætte den nye viden til praktiske forløb. Den konkrete afvikling af skoleforløb kan variere mellem skolerne, og fx bestå af tre workshops á 3 timer lokalt på egen skole med tilhørende forløb i egen praksis. Det væsentlige er, at medarbejderne både får tid til introduktion, refleksion, diskussion og afprøvning af ny viden i tæt sammenhæng med deres daglige praksis. Et skoleforløb kan omfatte en større eller mindre gruppe af medarbejder, men i det omfang der kun er tale om få deltagere i et forløb, skal skolen have en strategi for, hvordan kompetenceudviklingen herefter bredes ud.  

I forbindelse med et skoleforløb, skal skolen:

 • Præcisere i jeres handleplan
  • Hvad er jeres fokus/indsats – i overskrift form
  • Status – hvor er I nu i forhold til jeres fokus og hvor ved I det fra
  • Mål for forløbet – hvor vil I gerne hen
  • Hvordan vil forløbet være?
  • Hvem deltager i forløbet (antal, grupper, afdelinger…)
  • Hvornår afvikles forløbet – tidsplan
  • Hvordan vil I evaluere jeres skoleforløb
 • Allokere tid til, at medarbejderne kan indgå i denne kompetenceudvikling

 I forbindelse med et skoleforløb, kan skolen:

 • Vælge, om det er alle medarbejdere eller en udvalgt gruppe, som deltager i forløbet.
 • Ansøge om midler til afholdelse af skoleforløb. Midlerne går til den tid, som skolens egen instruktør bruger på forløbene (forberedelse, afvikling).
 • Hjælpe andre skoler, som har brug for eksterne instruktører. De timer, som skolens instruktører bruger på andre skoler, kan afregnes med 3K.

Hjælp fra 3K instruktør

Skolens instruktører har mulighed for at få hjælp og sparring til planlægning og afholdelse af skoleforløb fra en 3K instruktør. Aktuelt er der hjælp at hente indenfor SOLO-taksonomi og feedback.

Hvis du vil høre mere om muligheden for en 3K instruktør, så skriv til Simon på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Honorering for skoleforløb

Skolen har mulighed for at få kompensation for den tid, som deres egne instruktører bruger på at forberede og afholde skoleforløb på egen skole. 

Afhængig af omfanget af den kompetenceudvikling, der er gennemført på skolen, kan skolen få i størrelsesordenen 7.500-30.000 til dækning af forløbet. Beløbet vil både afhænge af det tidsmæssige omfang, det antal medarbejdere, der har deltaget i kompetenceudviklingen, antal instruktørtimer, der er blevet lagt i forløbet, og den hjælp, skolen evt. har modtaget fra en 3K instruktør.