Kompetenceudvikling
Fordybelsesmodul

Lærer-elev-rollen og det fysiske læringmiljø

I skoleåret 2020-2021 udbydes det populære fordybelsesmodul lærer-elev-rollen og det fysiske læringsmiljø igen to gange. Ét forløb med start i oktober 2020, og ét med start i januar 2021.

Modulet skal styrke deltagernes kompetencer til at skabe læringsrum, der understøtter forskellige organisations- og arbejdsformer, undervisningsdifferentiering og elevernes aktive deltagelse i læreprocessen.

De nye forløb bliver magen til de allerede afholdte forløb i det indeværende skoleår. Tilmelding sker nederst på siden.

hør Louise Klinge og Lene Jensby lange præsentere fordybelsesmodulet

Hvad består fordybelsesmodulet af?

Forløbet består af tre workshops, som udforsker krydsfeltet imellem rum og relationer for at skabe nye læringsrum, -muligheder og –relationer. Det afholdes af Louise Klinge, Relationskompetence, og Lene Jensby, Autens, som I fællesskab vil tilbyde en praksisnær og forskningsbaseret mosaik af inspiration, kreativitet, hands-on udforskning og konkret handling, hvor deltagernes egne oplevelser og erfaringer trækkes ind, ligesom idéer og prøvehandlinger sættes i spil mellem modulerne.

Der vil være 3-4 uger mellem hver workshop.

Workshop 1: RELATIONS KOMPETENCE I NYE PRAKSISFORMER

Om hvordan relationer og rum kan styrke børns udvikling, både fagligt, socialt og personligt

Varighed: 3 timer

Workshop 2: LÆRINGSRUM & MULIGHEDSRUM

Her udforsker vi de fysiske miljøers potentialer som inkluderende ramme om nye elev- og lærerroller og skaber ideer til prøvehandlinger

Varighed: 3 timer

Workshop 3: RUM OG RELATIONER SAT I SPIL

På den sidste workshop går vi laget dybere i elev-lærer-roller set i perspektiv af relationer og rum ud fra deltagernes prøvehandlinger

Varighed: 3 timer

Hvem skal tilmeldes?

Trods titlen vil forløbet være relevant for både pædagoger, lærere og ledere. Erfaringer fra sidste skoleår viste, at deltagerne fik mest ud af forløbet, hvis de deltog sammen med deres team og en leder, da modulet foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, erfaringsudveksling og arbejde i eget skoleteam med praksisafprøvninger på egen skole mellem hver workshop.

Vi anbefaler derfor, at hver skole, så vidt muligt, tilmelder et team og en leder eller som minimum tre medarbejdere.

Tilmelding sker herunder.

Forløb 3 - Efterår 2020


De tre workshops for Forløb 3 afholdes på følgende tidspunkter:

  • Forløbet blev aflyst

Forløb 4 - Forår 2021


De tre workshops for Forløb 4 afholdes på følgende tidspunkter:

  • Forløbet afholdes ikke i en central form som planlagt