Kompetenceudvikling
Fordybelsesmodul

Lærer-elev rollen og det fysiske læringmiljø

Til efteråret 2019 udbydes fordybelsesmodulet om lærer-elevrollen og det fysiske læringsmiljø. Modulet skal styrke deltagernes kompetencer til at skabe læringsrum, der understøtter forskellige organisations- og arbejdsformer, undervisningsdifferentiering og elevernes aktive deltagelse i læreprocessen.

Forløb 2 - venteliste

Forløb 2 er nu også fuldt booket, men du kan skrive dig og dine kollegaer på venteliste. Datoerne for de tre workshops er:

  • 9/1-20 kl. 13-16.30
  • 6/2-20 kl. 13-16.30
  • 12/3-20 kl. 13-16.30

Du kan tilmelde dig og dine kollegaer på Plan2Learn

Vi er ved at undersøge mulighederne for endnu et forløb. Du kan holde dig orienteret her på hjemmesiden.

Forløbet består af tre moduler, som udforsker krydsfeltet mellem relationskompetence og inkluderende læringsmiljøer og dets potentiale i forhold til elev- og lærerroller. Fordybelsesmodulet afholdes af Relationskompetence og Autens, som I fællesskab vil tilbyde en praksisnær og forskningsbaseret mosaik af inspiration, kreativitet, hands-on udforskning og konkret handling, hvor deltagernes egne oplevelser og erfaringer trækkes ind, ligesom idéer og prøvehandlinger sættes i spil mellem modulerne.

Hvad består fordybelsesmodulet er?

Fordybelsesmodulet består af 3 workshops af 3,5 timers varighed. Der vil være 3-4 uger imellem hver workshop. Vi anbefaler, at hver skole tilmelder mindst 2-5 medarbejdere.

Workshop 1: RELATIONS KOMPETENCE I NYE PRAKSISFORMER

Om hvordan relationer og rum kan styrke børns udvikling, både fagligt, socialt og personligt

 Varighed: 3,5 timer

Workshop 2: LÆRINGSRUM & MULIGHEDSRUM

Her udforsker vi de fysiske miljøers potentialer som inkluderende ramme om nye elev- og lærerroller og skaber ideer til prøvehandlinger

Varighed: 3,5 timer

Workshop 3: RUM OG RELATIONER SAT I SPIL

På den sidste workshop går vi laget dybere i elev-lærer-roller set i perspektiv af relationer og rum ud fra deltagernes prøvehandlinger

Varighed: 3,5 timer

Vil I være med?

Modulet gennemføres som et læringsværksted bygget op som tre værkstedsmoduler af 6-7 timers varighed fordelt over et halvt år med praksisafprøvninger på egen skole. Læringsværkstederne vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg, erfaringsudveksling og arbejde i eget skoleteam. Derfor bør hver skole tilmelde mindst 2-3 medarbejdere - gerne flere, gerne som team.

Når I har besluttet, hvem der skal deltage fra jeres skole, tilmelder I medarbejderne det samlede forløb. 

Tilmelding: Lærer-elev rollen og det fysiske læringsmiljø